prof dr Nicolae BuzgarColectivul Departamentului de Geologie al Facultății de Geografie și Geologie din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a profesorului Nicolae Buzgar.

Remarcabil cadru didactic şi cercetător în domeniul mineralogie-geochimie, s-a născut la 16 septembrie 1958, în orașul Câmpeni, judeţul Alba, din Ţara Moţilor. Între anii 1965–1973, a urmat Şcoala generală din oraşul natal, apoi a frecventat cursurile Liceului de Matematică-Fizică nr. 1, din oraşul Cluj-Napoca, specializarea Fizică aplicată. După susţinerea examenului de bacalaureat (1978), a fost admis la Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, secţia Inginerie geologică şi geofizică, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe care a absolvit-o cu brio în anul 1984. Ulterior și-a desfășurat activitatea la Întreprinderea de Prospecţiuni şi Explorări Geologice din Cluj-Napoca între anii 1984 și 1990, iar în perioada 1990–1992 a fost inginer geolog la S.C. Transgex S.A. Cluj-Napoca.

Începând cu anul 1992 și până la plecarea în Eternitate a fost cadru didactic, ocupând prin concurs toate treptele academice: asistent universitar (1992–1995), șef de lucrări (1995–2000), conferențiar (2000–2014) și profesor universitar (2014–2023).

A fost un remarcabil lider, conducând Catedra de Mineralogie Geochimie în perioada 2005–2008 și apoi Departamentul de Geologie, de la Facultatea de Geografie şi Geologie între anii 2008 și 2023. A îndrumat generații de studenți de la specializările Inginerie geologică şi Geochimie (licență și master), cărora le-a predat discipline precum Mineralogie, Petrologie Magmatică, Petrografia și petrochimia rocilor sedimentare, Petrologie sedimentară, Spectrometrie în geoștiințe, Spectrografie Raman, Cristalochimia silicaților, Petrologia Endogenă a României, Geostatistică cu aplicații în modelarea geochimică, Petrologia rocilor rezervor siliciclastice.
Cu mult devotament, a împărtășit nu doar cunoștințe, ci și inspirație și perspectivă.

Înmormântarea va avea loc marți, 30 ianuarie 2024 în localitatea Câmpeni, Județul Alba.

Transmitem sincere condoleanțe familiei.

Călatorie frumoasă în Univers!