Facultatea de Geografie și Geologie își asumă misiunea de a consolida rolul geoștiințelor, de a aduce inovații în modalitățile de predare și de cercetare, de a dezvolta competențe relevante la studenții noștri și de a juca un rol cât mai important în comunitate.

Scopul nostru implică o componentă didactică şi una ştiinţifică. Astfel, ne propunem în primul rând să formăm noi generații de cercetători și specialiști în diverse arii de interes pentru geografie (utilizarea terenurilor și planificarea urbană, protecția mediului, turismul și ospitalitatea, prognoza meteo și schimbările climatice etc.) și pentru geologie (ingineria geologică, geochimia), toate având un rol major în dezvoltarea teritoriului și a societății. În același timp, facultatea noastră devine un spațiu de „co-working” în care studenții noștri își pun în valoare ideile, cunoștințele și competențele. Scopul nostru este de a consolida instituția noastră ca platformă de fundamentare a conceptelor și a metodelor de cercetare și laborator de cercetare a fenomenelor din cadrul geosferelor.

Avem o serie de obiective strategice care susțin scopul sus-menționat:

  1. Promovarea unui învățământ de înaltă calitate, la standarde internaționale
  2. Formarea gândirii academice, asigurarea unor cunoștințe fundamentale, formarea de competențe specifice
  3. Dezvoltarea de aptitudini și de competențe transversale, în colaborare cu Liga Studenților Geografi și Geologi
  4. Adaptarea continuă a curriculei la nevoile societății, la aspirațiile studenților și la piața muncii
  5. Consolidarea poziției facultății de lider național în mobilitatea internațională Erasmus + , Granturi SEE etc. (la nivel de studiu, practică, cercetare)
  6. Internaționalizarea prin extinderea parteneriatelor inter-instituționale, realizarea de școli de vară internaționale, prin promovarea mobilităților de predare, studiu, practică, cercetare în universități partenere, formarea continuă în engleză și franceză a cadrelor didactice și a studenților
  7. Consolidarea unei bune relații cu piața muncii, transferul mai facil al competențelor cerute de aceasta
  8. Dezvoltarea cercetării și a diseminării intense a rezultatelor cercetării prin conferințe
  9. Dotarea continuă a laboratoarelor de cercetare și susținerea cluburilor științifice studențești
  10. Inovarea, implicarea socială, adoptarea politicilor „smart”.