Decan

grozavuConf. univ. dr. Adrian URSU

+ 40 232 201075; +40 232 201478

adrian.ursu (a) uaic.ro

  

Prodecani

tgavrilo

Conf. univ. dr. Daniel ȚABĂRĂ

Prodecan pentru activitate didactică și probleme studentesti

+ 40 232 201469

 daniel.tabara (a) uaic.ro

mbulai

Lect. univ. dr. Mihai BULAI

Prodecan pentru programe de studii și relații internaționale

+ 40 232 201102, int. 2529

mihai.bulai (a) uaic.ro

  

Directori de departamente

tgavrilo

 Conf. dr. Ionuț MINEA

Director Departament Geografie

+ 40 232 201477

ionut.minea (a) uaic.ro

 

mbulai

Şef lucr. dr. Ciprian CHELARIU

Director Departament Geologie

+40 232 201462

ciprian.chelariu (a) uaic.ro

  

Consiliul Facultății

MANDATUL 2024-2029 - Hotărârea Senatului nr. 3 din 15.02.2024

Cadre didactice - Membri

 1. Prof. univ. dr. GROZAVU ADRIAN
 2. Prof. univ. dr. IANCU OVIDIU GABRIEL
 3. Prof. univ. dr. BULGARIU DUMITRU
 4. Prof. univ. dr. MUNTELE IONEL
 5. Prof. univ. dr. STUMBEA VASILE DAN
 6. Conf. univ. dr. GAVRILOAIEI TRAIAN
 7. Conf. univ. dr. NIACȘU LILIAN
 8. Conf. univ. dr. LESENCIUC CRISTIAN DAN
 9. Conf. univ. dr. MINEA IONUȚ
 10. Conf. univ. dr. MIHAI NICULIȚĂ
 11. Conf. univ. dr. IONESI VIOREL
 12. Șef lucr. dr. CHELARIU CIPRIAN
 13. Lect. univ. dr. ISTRATE MARINELA
 14. Lect. univ. dr. STOLERIU OANA MIHAELA
 15. Lect. univ.dr. BĂNICĂ ALEXANDRU

Studenți - Membri

 1. MARIAN CHELARIU – membru reprezentant al Școlii doctorale de Geoștiințe; E-mail: marianchelariu97 (a) gmail.com
 2. BOGDAN I. DENISA-ŞTEFANIA – membru reprezentant pentru studii universitare de masterat, E-mail: bogdan.denisastefania21 (a) gmail.com
 3. GÎMBUȚĂ M. RUXANDRA-MIRUNA - Reprezentantul studenților din partea domeniului ȘTIINȚA MEDIULUI; miruna.gimbuta (a) gmail.com
 4. COLŢEA A. ANA-MARIA - membru reprezentant pentru studiile universitare de licenţă, domeniul INGINERIE GEOLOGICĂ; E-mail: colteaana28 (a) gmail.com
 5. JOC G. GEORGIANA - membru reprezentant pentru studiile universitare de licenţă, domeniul GEOLOGIE; E-mail: georgianajoc (a) gmail.com
 6. NEGARĂ F. MARIUS-ŞTEFĂNEL - membru reprezentant pentru studiile universitare de licenţă, domeniul GEOGRAFIE; E-mail: mnegar23 (a) gmail.com
 7. ONOFREI N. LARISA – membru reprezentant al studenţilor Facultății de Geografie și Geologie în Senatul Universitatii”ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI; E-mail: larisaonofrei19 (a) gmail.com

Cadre didactice - Membri supleanți

 1. Lect. dr. Mihai BULAI
 2. Conf. dr. Paul ȚIBULEAC

Studenți - Membri supleanți

 1. PANŢIR B. ANDREI - membru reprezentant pentru studiile universitare de licenţă, domeniul INGINERIE GEOLOGICĂ; E-mail: a.pantir (a) yahoo.ro
 2. STOICA C. CRISTIAN-ŞTEFAN - membru reprezentant pentru studiile universitare de licenţă, domeniul GEOGRAFIE; E-mail: stoicastefan755 (a) yahoo.com

  

Consilii departamente

Departament Geografie

 1. Conf. dr. Ionuț MINEA - Director Departament
 2. Prof. dr. Ionel MUNTELE
 3. Conf. dr. ing. habil. Lilian NIACŞU
 4. Conf. dr. Mihai NICULIȚĂ
 5. Lect. dr. Marinela ISTRATE

Departament Geologie

 1. Șef. lucr. dr. Ciprian CHELARIU - Director Departament
 2. Prof. dr. Dan-Vasile STUMBEA
 3. Conf. dr. Daniel ȚABĂRĂ
 4. Conf. dr. Andrei-Ionuț APOPEI
 5. Asist. dr. Iuliana BULIGA