Studenții din anul I (studii de licență) care doresc să urmeze modulul psiho-pedagogic, nivelul I, trebuie să semneze un contract de studii special ce va fi trimis prin sefii de grupe.Studenții din anul I (studii de master) care doresc să urmeze modulul psiho-pedagogic, nivelul II, trebuie să se înscrie direct la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Facultății de Psihologie și științele Educației