Care sunt pașii obţinerii finanţării ERASMUS+ sau Granturi SEE?

  • Citește cu atenție Anunțul anual de selecție pentru a vedea dacă ești eligibil și mergi la sesiunile informative
  • Urmărește pe pagina de Facebook a facultății (https://www.facebook.com/geo.geo.iasi) calendarul interviurilor, ca să te poți înscrie pentru un loc de practică disponibil
  • Întocmeşte dosarul de candidat conform cerințelor menționate în anunţul selecţiei (CV, scrisoare de motivație, atestarea nivelului/notelor la limba străină, foaia matricolă a semestrelor încheiate până la momentul candidaturii).
  • Depune dosarul de candidat în intervalul de timp menţionat în calendarul interviurilor
  • Pregăteşte-te bine pentru interviul de selecţie şi prezintă-te la acesta
  • Urmăreşte rezultatele selecţiei Erasmus + / Granturi SEE pentru a vedea dacă ai fost admis
  • Păstrează legătura cu coordonatorul de practică pentru a obţine detaliile referitoare la actele ce trebuie întocmite şi depuse la departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii, pentru a obține finanțarea.