Coimbra Group: înfiinţată încă din 1985, asociaţia cuprinde universităţile de top ale Europei ce se deosebesc printr-o tradiţie îndelungată în domeniul educaţiei şi cercetării precum şi printr-un nivel înalt al calităţii învăţământului superior. Facultatea de Geografie şi Geologie are încheiate acorduri de parteneriat în cadrul reţealei Coimbra și este gazda sau promotorul unor proiecte de cercetare, stagii ale cadrelor didactice, proiecte aplicate etc.

Pentru detalii privind reţeaua Coimbra click aici.

Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA) reprezintă mai bine de 800 de universităţi. Aceasta organizează conferinţe naţionale ale rectorilor în cele 48 de state europene partenere. EUA reprezintă una din organizaţiile-cheie în stabilirea politicilor europene referitoare la învăţământul superior, cercetare şi inovare, aceasta susţinând schimbul de bune practici între universităţile partenere prin intermediul proiectelor şi evenimentelor realizate în colaborare. Facultatea de Geografie şi Geologie a desfăşurat o serie de proiecte de cercetare în colaborare cu universităţile europene incluse în reţeaua EUA, urmărind stimularea permanentă a activităţilor comune în scopul creşterii calităţii învăţământului superior.

Pentru detalii privind reţeaua EUA click aici.

Utrecht Network cuprinde un număr de 32 de membri în 27 de state europene. Aceasta urmăreşte susţinerea iniţiativelor de consolidare a profilulului internațional al universităților membre și coeziunea grupului. De asemenea, aceasta este orientată către dezvoltarea legăturilor interculturale prin finanţarea mobilităţilor între parteneri chiar şi de pe alte continente. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași realizează proiecte în cooperare cu alţi parteneri ai reţelei, iar Facultatea de Geografie şi Geologie este un potențial promotor sau candidat al unor asemenea proiecte.

Pentru detalii privind reţeaua Utrecht click aici.

Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU) reprezintă o organizaţie non-guvernamentală creată în scopul susţinerii cooperării la nivel internaţional în domeniul învăţământului superior. Este partener oficial UNESCO și are o tradiţie de peste 50 de ani. Activă în domeniul cercetării internaţionale, Facultatea de Geografie şi Geologie militează pentru acelaşi obiectiv al creşterii performanţelor academice prin această asociație.

Pentru detalii privind reţeaua IAU click aici.

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este o organizaţie activă în peste 100 de ţări din întreaga lume și reprezintă peste 800 de instituţii de învăţământ superior francofone, membră a UNESCO şi a Băncii Mondiale. Printre activităţile sale amintim formarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei oferită atât cadrelor didactice cât şi studenţilor. Facultatea de Geografie şi Geologie este un reprezentant activ al Universităţii în cadrul Agenției Universitare a Francofoniei, iar un element distinctiv este desfăşurărea a două programe de studii de nivel I şi II cu predare în limba franceză.

Pentru detalii privind reţeaua AUF click aici.

Reţeaua Universităţilor Balcanice (Balkan Universities Network) s-a înfiinţat ca urmare a implementării sistemului Bologna în universităţile balcanice, aceasta încurajând creşterea mobilităţilor de studiu şi cercetare între instituţiile partenere. Printre obiectivele principale vizate se numără schimbul de bune practici, creşterea performanţei academice prin desfăşurarea periodică de conferinţe, proiecte prin cooperare în domeniul educaţiei şi cercetării şi dezvoltarea unei reţele de comunicare solidă care să permită schimbul de informaţii între parteneri.

Pentru mai multe detalii privind reţeaua Universităţilor Balcanice click aici.