Toți studenții care nu sunt în an terminal au obligația să aleagă până la finele semestrului II, disciplinele opționale și facultative pentru anul universitar următor în platforma online dedicată.

De obicei ceastă aplicație este deschisă în semestrul 2 al fiecărui an universitar în perioada aprilie-iulie.

 

Acces Opționale/Facultative

Autentificarea este similară celorlalte aplicații interne.

 

În cazul studenţilor de la masterul Turism și Dezvoltare Regională, chestionarul permite şi optarea pentru unul din cele două module din anul II.

Studenții care nu optează pentru disciplinele opționale vor fi distribuiți din oficiu, fără drept de modificare ulterioară a opțiunii.

 

Pentru eventuale dificultăți legate de funcționarea platformei se poate scrie la adresa: adrian.chiorescu (a) uaic.ro