Parteneriate internaționale:

 • L'université d'Angers, Franţa
 • L'université d'Orléans, Franţa
 • Charles University in Prague, Rep. Cehă
 • Norwegian University of Science and Technology NTNU, Trondheim, Norvegia
 • Universitatea Francois Rabelais, Tours, Franța
 • University of Kent, UK
 • Institutul Regional de Statistică Bremen / Statistische Landesamt Bremen, Germania
 • Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Honnover/Hanovra, Germania
 • University of Almeria - Universidad de Almería, Spania
 • Compania ''Job Trust'', GRECIA - filiala IAŞI
 • Colegiul de Ecologie din Chişinău, Republica Moldova
 • Universite Laval (Quebec, Canada)
 • Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
 • Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Univeristatea de stat ,, Alecu Russo,, din Bălţi
 • Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
 • UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY, USA

Parteneriate naționale:

 • S.C. ROLANDIA TRAVEL S.R.L. IAŞI
 • Capgemini Iasi Romania
 • Liceul ''Dimitrie Cantemir'', Iaşi
 • Colegiul Naţional, Iaşi
 • Şcoala Gh.I. Brătianu, Iaşi
 • Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Iaşi
 • Grup Şcolar Economic de Turism, Iaşi
 • Colegiul G. Ibrăileanu, Iaşi
 • Colegiul Naţional C.Negruzzi, Iaşi
 • Şcoala Normală ' Vasile Lupu'', Iaşi
 • Liceul ''Al.I.Cuza'' Iaşi
 • Liceul de artă ''Octav Băncilă'', Iaşi
 • Colegiul Naţional ''M.Eminescu'',Iaşi
 • Grup Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate Iaşi
 • Liceul ''Gr.Moisil'',Iaşi
 • Grup Şcola ''V. Madgearu'',Iaşi
 • Consiliu Judeţean Iaşi
 • Hidroelectrica Bistriţa
 • Liceul Tehnologic ''Petru Poni'', Iaşi
 • ICAR TOURS
 • Palatul copiilor din Iaşi
 • Poliţia locală Iaşi
 • Colegiul ''Richard Wurmbrand'' Iaşi
 • Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi
 • Administraţia Naţională de Meteorologie
 • Grup şcolar industrial ''Elie Radu'' Botoşani
 • Compania ''Job Trust'', GRECIA - filiala IAŞI
 • Colegiul Tehnic ''Ioan C.Ştefănescu'' Iaşi
 • Liceul Teoretic ''Miron Costin'' Iaşi
 • Asociaţia non-profit Alucro
 • S.C.CONVENTUS S.R.L. IAŞI
 • Asociaţia Part NET
 • Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii " Gheorghe Mârzescu" Iaşi
 • Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim'' din Marginea
 • Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea
 • Fundatia GREENPEACE CEE Romania - Bucureşti
 • Centrul de Pelerinaj Sf. Paraschiva , IAŞI
 • Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din IAŞI
 • Complexul Muzeal Naţional Modova Iaşi
 • Muzeul Naţional al Literaturii Române
 • Asociaţia Alternativa Urbană din Iaşi
 • Şcoala Gimnazială "Otilia Cazimir" Iasi
 • Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi
 • ICAR TOURS