Art. 205. pct. 2 din Legea Educației nr. 1 / 2011

„În timpul anului universitar, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.”

Transport local

Universitatea transmite periodic, către operatorul local de transport public, o bază de date cu datele necesare pentru ca studenții să își poată procura bilete și abonamente cu preț redus.

 

Mai multe detalii: pagina UAIC „Facilități de transport pentru studenți”