Domenii și specializări

Departamentul de GEOGRAFIE

Domeniul Geografie:

  • Turism și dezvoltare regională
  • Turism și dezvoltare regională (în limba franceză)
  • Riscuri naturale și amenajarea teritoriului
  • Geomatică

Domeniul Știința Mediului:

  • Mediul actual și dezvoltare durabilă

Departamentul de GEOLOGIE

Domeniul Geologie:

  • Geochimia mediului

Domeniul Inginerie Geologică:

  • Geologie de sondă

 

Planuri de învățământ / Curricula