JOI, 25 ianuarie 2024, în intervalul orar 10°°-13°° în Amfiteatrul B6, et. II, corp B, este convocat personalul didactic la Adunarea Generală a Facultăţii de Geografie şi Geologie, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului Facultăţii de Geografie şi Geologie, pentru mandatul 2024-2029;

2. Alegerea reprezentanților Facultăţii de Geografie şi Geologie în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2024-2029.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU


Important !
Eventuale constestații la listele de votare privind componența se pot depune la secretariat în data de 17 ianuarie 2024, urmând ca pe data de 18 ianuarie 2024 să se afișeze listele de votare finale.

Secretariatul Facultății de Geografie și Geologie
17.01.2024


>>> Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2024-2029

>>> Calendarul alegerilor pentru mandatul 2024-2029 pentru funcțiile și structurile de conducere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

>>> Model de declarație de candidatură

* preluare de pe pagina dedicată Alegeri 2024-2029 de pe site-ul UAIC