Listele cu studenții care au obținut bursă și rezultatul contestațiilor sunt păstrate pe site până la operarea de către secretariat în sistemul eSims. Ulterior, din rațiuni GDPR, listele nominale sunt retrase, iar datele despre bursă se pot afla doar individual, prin intermediul paginii InfoStud.

 

Acces InfoStud

Accesul este similar celorlalte aplicații interne.


Studenții care beneficiază de bursă de ajutor social vor depune la Secretariat dosarele cu documentele justificative, în original.

Actele se vor aduce într-un dosar plic pe care se trec următoarele informații:

  • nume și prenume;
  • specializarea și anul de studii;
  • categoria bursei (Orfan de ambii părinți, Orfan de un părinte, Plasament, Familie monoparentală, Caz medical, Venituri mici).

Data limită: 29.11.2023