Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a revizuit Procedura de admitere a cadrelor didactice în Registrul Național de Experți Evaluatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2023 a învăţământului superior, cu modificările ulterioare.

Conform noilor prevederi ale procedurii, pot deveni experţi evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu gradul didactic de lector, conferenţiar sau profesor universitar, cu experienţă în evaluarea calităţii educaţiei.

Procedura revizuită, aprobată în cadrul ședinței Consiliului ARACIS din 28 septembrie 2023 este publicată pe site-ul agenției, la adresa:
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2023/10/Procedura-selectie-experti-RNE.pdf