Adeverinţele de absolvent (licenţă) se eliberează începând cu data de 9 iulie 2024, pe baza cărții de identitate.

Actele de studii (adeverința de absolvire a studiilor de licență, adeverința care atestă promovarea modulului psihopedagogic Nivelul I, diploma de bacalureat și foaia matricolă din liceu) pot fi ridicate de către titular sau de către persoana împuternicită prin procură notarială.

 

SECRETARIATUL

AFIŞAT ASTĂZI, 09.07.2024