În atenţia absolvenţior care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea IULIE 2024


  • Adeverinţele de absolvire a studiilor de licenţă/master şi actele de studii din dosarul personal (după caz: diploma de bacalaureat, foaia matricolă din liceu, diploma de licenţă, suplimentul la diplomă) se vor elibera după aproximativ 10 zile de la încheierea sesiunii de licenţă/disertaţie.
  • Data eliberării adeverinţelor de absolvire va fi afişată pe site-ul facultăţii.
  • Documentele necesare pentru eliberarea actelor de studii:
    • Carte de identitate (pentru cetățenii români) /paşaport;
    • Procură notarială - în cazul în care actele de studii sunt ridicate de o altă persoană decât titularul. În acest caz, persoana imputernicită se va prezenta cu C.I. sau paşaportul.

 

SECRETARIATUL