În atenția doctoranzilor beneficiari de bursă (ME) de la bugetul de stat !

Începând cu luna ianuarie 2023 cuantumul bursei va fi:

- 1,700 lei pentru bursierii din anul I și II

- 1. 950 lei pentru bursierii din anul III.