1. Norme privind organizarea şi desfăşurarea Colocviului de admitere la gradul didactic I
  2. Data, ora si modalitatea de desfăşurare a Colocviului de admitere la Gradul I
  3. Cerere de înscriere la Colocviul de gradul I
  4. Taxa procesare dosar gradul I (250 lei)
  5. Catalog cu rezultatele colocviului la gradul didactic I
  6. Repartizarea candidaților admiși pe conducători științifici
  7. Informații privind depunerea lucrării metodico-științifice
  8. Formular DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE
  9. AVIZULconducătorului științific pentru depunerea Lucrării metodico-științifice
  10. Taxa depunere lucrare gradul I (300 lei)
  11. Informaţii necesare achitării taxelor prin intermediul agenţiilor BRD