1. Norme privind organizarea şi desfăşurarea Colocviului de admitere la gradul didactic I
  2. Data, ora si modalitatea de desfăşurare a Colocviului de admitere la Gradul I
  3. Cerere de înscriere la Colocviul de gradul I
  4. Taxa procesare dosar gradul I (200 lei)
  5. Catalog cu rezultatele colocviului la gradul didactic I
  6. Repartizarea candidatilor admisi pe conducatori stiintifici
  7. Informatii privind depunerea lucrarii metodico-stiintifice
  8. Formular DECLARATIE DE AUTENTICITATE
  9. AVIZULconducătorului ştiinţific pentru depunerea Lucrării metodico-ştiinţifice
  10. Taxa depunere lucrare gradul I (150 lei)