1. Norme privind organizarea şi desfăşurarea Colocviului de admitere la gradul didactic I
 2. Data, ora si modalitatea de desfăşurare a Colocviului de admitere la Gradul I
 3. Cerere de înscriere la Colocviul de gradul I
 4. Taxa procesare dosar gradul I (200 lei)
 5. Catalog cu rezultatele colocviului la gradul didactic I
 6. Repartizarea candidatilor admisi pe conducatori stiintifici
 7. Amânări aprobate ISJ - GRAD I - 2022/2024
 8. Informatii privind depunerea lucrarii metodico-stiintifice
 9. Formular DECLARATIE DE AUTENTICITATE
 10. AVIZULconducătorului ştiinţific pentru depunerea Lucrării metodico-ştiinţifice
 11. Taxa depunere lucrare gradul I (150 lei)
 12. Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice depuse, gradul I, pe conducători ştiinţifici
 13. Adresa ME privind aprobarea comisiilor pentru sustinerea examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2023-2024