1. Norme privind organizarea şi desfăşurarea Colocviului de admitere la gradul didactic I

 2. Data, ora si modalitatea de desfăşurare a Colocviului de admitere la Gradul I

 3. Cerere de înscriere la Colocviul de gradul I

 4. Taxa procesare dosar gradul I (200 lei)

 5. Repartizarea candidatilor admisi pe conducatori stiintifici

 6. Amânări aprobate ISJ - GRAD I - 2021/2023

 7. Informații privind depunerea lucrării metodico-științifice

 8. Formular DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE

 9. AVIZULconducătorului ştiinţific pentru depunerea Lucrării metodico-ştiinţifice

 10. Taxa depunere lucrare gradul I (150 lei)

 11. Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice depuse, gradul I, pe conducători ştiinţifici

 12. Adresa ME privind aprobarea comisiilor pentru sustinerea examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2021-2023