1. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Colocviului de admitere la gradul didactic I

 2. Data, ora şi sala de desfăşurare a Colocviului de admitere la gradul I

 3. Model cerere de înscriere la Colocviu de Gradul I

 4. Taxa procesare dosar gradul I (200 lei)

 5. Repartizarea candidatilor admisi pe conducatori stiintifici

 6. Amanari aprobate ISJ pentru Gradul I (seria 2020 - 2022) pe conducători științifici

 7. Informatii privind depunerea lucrarii metodico-stiintifice

 8. Formular DECLARATIE DE   AUTENTICITATE

 9. AVIZULconducătorului ştiinţific pentru depunerea Lucrării metodico-ştiinţifice

 10. Taxa depunere lucrare gradul I (150 lei)

 11. Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice depuse, gradul I, pe conducători ştiinţifici

 12. Adresa ME privind aprobarea comisiilor pentru sustinerea examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2020-2022