Biblioteca de Geologie-Geografie, filială a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” – Iaşi s-a înfiinţat în anul 1963 prin comasarea celor trei biblioteci de catedră: geologie, mineralogie şi geografie.

Adresa: B-dul Carol I nr. 20A Iaşi, în Corpul B al Universitaţii "Al.I. Cuza" Iaşi (parter)
Telefon: 0232-201102, interior 2394
Persoana de contact: Elena Ungureanu - responsabil bibliotecă
E-mail: ele_ung [at] yahoo.com

Spaţii

  • depozit de carte cu birou de împrumut (231 mp) la parter;
  • sală de lectură pentru studenţi (91 mp) la etajul III, capacitate 60 de locuri;
  • sală documentare hărţi (17 mp) la etajul III;

Programul bibliotecii

Program cu publicul: 8.30 -19.00, de luni până vineri.

În sesiune, deschis sâmbăta: 8,30-18,00 şi duminica: 8,30-13,00

Accesul la biblioteca se face pe baza permisului de intrare în BCU, care este valabil în sediul central şi în toate filialele.

Fondul de carte (colecţii)

Fond total (la 1 ianuarie 2015): 61.266 unităţi bibliografice.
Biblioteca de Geologie şi Geografie deţine colecţii importante de documente, cărţi şi periodice, din toate domeniile geologiei şi geografiei. Beneficiarilor le sunt puse la dispoziţie dictionare şi enciclopedii generale şi de specialitate, atlase, hărţi , bibliografii.

Cartea veche provine din fostele biblioteci de catedră, dar şi din donaţii ulterioare. Cea mai veche lucrare din bibliotecă este „De obşte gheografie” (1795) de Episcop Amfilohie (Hotiniul) , fiind primul manual de geografie din ţară. Cartea veche straină este bogat reprezentată, în principal de cea franceză şi germană

Donaţia E. si M. Cosinschi-V.Rey constituită în 1991 ca bibliotecă a Catedrei de Geografie, constând în cărţi, fotocopii, periodice, hărţi, atlase, în numar de 768 volume primite de la Institutul de Geografie al Universitaţii Lausanne (Elveţia) a fost în mare parte inclusă în fondul bibliotecii şi se regăşeşte in catalogul online.

Colectiile de cărţi şi periodice sunt completate şi prin schimb interbibliotecar intern si internaţional. Expediem partenerilor noştri (90 parteneri din 24 ţări) urmatoarele publicaţii seriale: Analele Universităţii „A.I.Cuza” , secţiunile Geologie, Geografie, Lucrările Seminarului geografic „D. Cantemir”, Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, Present Environment and Sustainable Development.

Cataloage

Catalogul online Toate înregistrările bibliografice ale publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii de Geologie si Geografie sunt incluse în catalogul online al BCU Iaşi. www.bcu-iasi.ro

Catalogul naţional online - RoLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology) care include bazele de date ale celor mai importante biblioteci din ţară.

Servicii oferite

  • posibilitatea de a consulta orice document din colecţii - prin împrumut la domiciliu sau la sala de lectură ;
  • accesul la bazele de date online la care biblioteca este abonată; bazele de date includ cărţi şi jurnale electronice achiziţionate cu abonament, în marea majoritate cu fulltext;
  • informaţii bibliografice de specialitate;
  • întocmirea de bibliografii tematice, la cerere;
  • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare -prin stagii de formare organizate la începutul anului universitar şi îndrumare permanentă;