Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de beneficiar al proiectului ,,Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156, finanțat prin Programul Operațional Capacitate-Administrativă 2014-2020, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată, a 3 posturi contractuale, înființate în afara organigramei aparatului propriu al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin.(10)6 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile după cum urmează:

– Expert în turism – 1 post (3 luni);

– Expert analiză și sistematizare legislație – 1 post (3 luni);

– Expert în evaluarea impactului actelor normative – 1 post (3 luni).

Mai multe detalii:

Anunț recrutare (expert în turism, expert analiză și sistematizare legislație și expert în evaluarea impactului actelor normative)