Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) lansează procesul de admitere a cadrelor didactice în Registrul Național de Experți Evaluatori, conform informării disponibile pe pagina agenției, la adresa: https://www.aracis.ro/informare-cu-privire-la-procesul-de-admitere-in-registrul-national-de-experti-evaluatori-cadre-didactice/.

Biroul Managementul Calității