Apel pentru propuneri de secțiuni speciale

Lucrările Seminarului Geografic Internașional „Dimitrie Cantemir” încurajează crearea de secțiuni speciale în care organizatorii acestora pot dezbate probleme de actualitate specifice unui anumit domeniu / grup de lucru / proiect de cercetare. Apelul pentru propunerea de secțiuni speciale este deschis către toți cercetătorii care dețin titlul de doctor.

Cum să propui o secțiune specială?

Propunerile se vor trimite prin e-mail către dl. prof. univ. dr. Corneliu Iațu (ciatu@uaic.ro), sub forma unui document PDF, care va include:

  • titlul secțiunii propuse și o descriere sumară a problemelor ce urmează a fi dezbătute în cadrul secțiunii propuse (150-250 cuvinte).
  • numele și afilierea organizatorului(ilor) secțiunii speciale
  • titlurile preliminare pentru cel puțin 4 lucrări care urmează a fi prezentate în cadrul secțiunii

Termenul pentru trimiterea propunerilor de secțiuni speciale

1 iunie 2023

Termenul pentru notificarea cu privire la acceptarea propunerilor de secțiuni speciale

10 iunie 2023

Comentariile sunt închise.