Comitetul de organizare

Președinte de onoare:
Prof. dr. emeritus Alexandru UNGUREANU – membru corespondent al Academiei Române

Președinte:
Prof. dr. Corneliu IAŢU – Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Coordonatori executivi:
Prof. dr. Adrian GROZAVU – Decan al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. dr. ing. Lilian Niacșu – Director al Departamentului de Geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Membri:
Prof. dr. emeritus Jean-Paul Carrière – Școala politehnică a Universității Francois-Rabelais din Tours
Prof. dr. Antoine Bailly – Universitatea din Geneva
Prof. dr. Adrian Grozavu – Decan al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. dr. Ionel Muntele – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. dr. Octavian Groza – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. dr. Dan Lesenciuc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. dr. Ionuț Minea – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Lect. dr. Mihai Bulai – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Comitet de onoare:
Prof. dr. Tudorel Toader – Rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

Secretari:
Conf. dr. Ionut Minea – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
CS.dr. Alexandra Cehan
Asist.dr. Ana Maria Opria
Drd. Andreea Daniela Damian

Administrare pagină web:
Adrian Chiorescu
Mihail Eva

Administrator financiar:
Ec. Cristian-Adrian Pricop

Comentariile sunt închise.