Admitere 2024

1 aprilie - 14 iulie 2024
Sesiune de preînscriere (doar on-line)

15 - 20 iulie 2024
Înscrierea candidaților

22 - 27 iulie 2024
Afişarea rezultatelor inițiale și Confirmarea locurilor

Calendarul concursului de admitere

 • Sesiune de preînscriere (doar on-line)

  1 aprilie - 14 iulie 2024

  Această perioadă este una de informare și pregătire a candidaților pentru înscriere. Atât secţiunea Programe de studii, cât şi Site-ul web al facultății oferă toate informațiile necesare despre programele de studii ale facultății noastre.

  Tot acum se pot crea conturi de acces și se poate studia interfața platformei online pentru admitere. La sfârșitul acestei perioade toate conturile și informațiile completate vor fi preluate automat în etapa de depunere a dosarelor.

  Acces platformă online pentru preînscriere
 • Înscrierea candidaților (online/fizic)

  15 - 20 iulie 2024

  Program înscrieri:

  ... în curând ...

  Înscrierea candidaților se face prin depunerea unui dosar (online sau fizic) și completarea unei fișe de înscriere exclusiv online în platforma unică de dmitere a Universității.

  Actele necesare înscrierii sunt specificate pentru fiecare specializare/program în secțiunea Programe de studii.

  Pentru candidații care aleg depunerea dosarului în format fizic (dosar plic) la sediul facultății (Corpul B al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Etaj II - Departamentul de Geologie, Etaj III - Departamentul de Geografie), vor fi pregătite săli cu echipamente IT și personal suport pentru a completarea online a fișei de înscriere.

  IMPORTANT! Completați corect toate informațiile cerute în fișa de înscriere (date personale, medii, plata taxelor etc) și acordați o atenție deosebită la ordinea opțiunilor de admitre (specializările/programele dorite în ordinea preferinței). NU evitați opțiunile cu taxă deoarece doar admiterea și confirmarea unui astfel de loc poate permite ulterior "urcarea" la buget.

  Rețineți contul și parola de acces la platforma online pentru că, în urma verificărilor, comisia vă poate solicita să efectuați anumite modificări. De asemenea, tot aici se publică și rezultatele, iar la confirmarea locului se pot achita online taxele de înmatriculare/școlarizare.

  Pe toată perioada înscrierilor verificați periodic adresa de email și telefonul mobil pentru a putea răspunde prompt eventualelor mesaje din partea comisiei de admitere.

  Acces platformă înscriere și plată online.
 • Ierarhizarea candidaților și publicarea rezultatelor inițiale

  22 - 23 iulie 2024

  După înscrierea candidaților urmează o scurtă perioadă în care se realizează clasamentele ce vor fi publicate în platforma online. De asemenea, listele cu rezultate se vor publica și pe site în secțiunea Rezultate.

  În această perioadă verificați periodic starea dosarului în plarformă precum și adresa de email pentru notificări cu privire la starea dosarului și confirmarea locului.

 • Confirmarea locurilor și semnarea contractelor de studii

  23 - 27 iulie 2024

  Program confirmare locuri:

  ... în curând ...

  Indiferent de rezultatul obținut, admiterea încă nu este gata. Urmează încă un pas important: confirmarea locului. Candidații admiși trebuie să confirme locul prin semnarea contractului de studii și achitarea taxei de înmatriculare la buget sau de școlarizare la taxă.

  Locurile neconfirmate în această perioadă de către candidații admiși vor fi redistribuite într-o nouă etapă de ierarhizare.

  Toate detaliile despre modul de confirmare a locului și semnarea contractului de studii se găsesc în secțiunea Rezultate. Acces platformă online pentru plata taxelor de înmatriculare/școlarizare.

 • Etapa a II-a de Ierarhizare după confirmare și publicarea rezultatelor

  29 - 30 iulie 2024

  Deoarece nu toți candidații admiși confirmă locul, după încheierea perioadei de confirmare se realizează din nou clasamente de redistribuire a locurilor neconfirmate. Astfel, candidații admiși la taxă pot "urca" la buget, iar candidații care inițial au avut statut de "rezervă", pot fi admiși la una din opțiunile exprimate.

 • A doua etapă de confirmare a locurilor pentru noii candidați admiși

  30 iulie - 2 august 2024

  Candidații admiși după redistribuirea din etapa a II-a trebuie să urmeze aceeași procedură de confirmare a locului prin semnarea contractului de studii și achitarea taxei de înmatriculare la buget sau de școlarizare la taxă.

  Program confirmare etapa a II-a:

  ... în curând ...

  Acces platformă online pentru plata taxelor de înmatriculare/școlarizare.
 • Publicarea rezultatelor finale

  5 august 2024

  Clasamentele finale vor fi publicate în platforma online și pe site în secțiunea Rezultate.

Plata taxelor

Atât la înscriere cât și la confirmarea locului se achită unele taxe:

 • Taxa de procesare a dosarului se achită la înscriere, cuantumurile fiind diferite și detaliate pe domenii în secțiunea Programe de studii.
  Unii candidați pot fi scutiți de la plata taxei de înscriere dacă îndeplinesc anumite condiții (vezi Categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere).
 • Taxa de înmatriculare/școlarizare se achită în etapa de confirmare a locului și diferă în funcție de rezultatul admiterii (Buget sau Taxă).
  • Candidații admiși la Buget vor achita 50lei pentru înmatriculare.
  • Candidații admiși la Taxă vor achita 500lei ce reprezintă taxa de înmatriculare și o parte a taxei de școlarizare aferente primului semestru.
   În cazul în care un candidat admis și confirmat la taxă "urcă" la buget, taxa de 500 lei se va restitui după începerea anului universitar.
   Taxele de școlarizare sunt diferite și detaliate pe domenii în secțiunea Programe de studii
Facultatea nu are casierie și nu se pot efectua plăți în numerar la facultate.

Modalități de plată a taxelor

ONLINE, direct în platforma de înscriere

Este modalitatea recomandată deoarece plăție se confirmă instant.

Acces platformă admitere online
ONLINE, pe pagina dedicată pentru plăți a Universităţii

Aici se plătesc de obicei taxele din timpul facultăţii, dar este implementată şi plata pentru taxele de admitere.
Candidații nu completează nr. matricol, iar după selectarea Formei de învățământ se alege Facultatea și Taxa admitere.

Acces plăți online UAIC
La orice sucursală BRD din ţară

Este singura modalitate de a plăti în numerar. Trebuie menţionat numele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și „Facultatea de Geografie” sau „Facultatea de Geologie”, în funcție de domeniul la care depuneți dosarul.

Detalii plată prin BRD

Programe de studii

Program de Conversie Profesională

Învățământ cu frecvență (2 ani)

Domeniul Geografie, programul de studii Geografie:

10 locuri cu Taxă

Taxa de înscriere: 200 lei

Media de admitere: 100% media examenului de licență/diplomă

Condiție de înscriere: candidatul să fie profesor titular/suplinitor în învățământul preuniversitar

Studii universitare de DOCTORAT

Școala doctorală de Geoștiințe

Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă

Domenii: Geografie, Geologie, Știința mediului

Admiterea la Școala doctorală de Geoștiințe se organizează de obicei în luna septembrie.
Mai multe detalii se găsesc pe pagina dedicată.

Înscriere Online

Înscrierile se pot realiza mult mai ușor online pe platforma dedicată a universității: eadmitere.uaic.ro

Întrebări frecvente

 • Conform regulamentelor de admitere, au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licență/master numai absolvenții cu diploma de bacalaureat/licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului/facultății.
  Documente/Legislație

  Majoritatea locurilor sunt distribuite statistic pentru Cetăţenii români cu domiciliul în România şi cetăţeni UE.
  Pe lângă acestea (în special la Licență), un număr limitat de locuri la buget au destinații speciale pentru unele categorii de candidați: proveniți din sistemul de protecție socială, cu cerințe educaționale speciale, proveniți din licee din mediul rural, etnici romi etc.
  Numărul exact de locuri este specificat în secțiunea dedicată: Programe de studii

  Un număr important de locuri este destinat Românilor de pretutindeni (etnici români ce locuiesc în afara țării).
  Mai multe detalii despre admiterea Românilor de pretutindeni se găsesc pe pagina dedicată a UAIC: Admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI

  Un mic număr de locuri este destinat și candidaților din statele terțe ale Uniunii Europene, iar admiterea acestora se realizeazá în baza metodologiilor special elaborate de cãtre Ministerul Educatiei.

  1. Primul pas este informarea şi alegerea specializărilor/programelor la care doreşti să te înscrii. Acestea sunt opţiunile tale pe care va trebui să le completezi în ordinea preferinţei împreună cu datele personale într-o platformă online. Alege dintre Programele noastre de studii
  2. Plata taxei se poate face la bancă înainte de înscriere sau online, cu cardul, la momentul înscrierii în platforma online. vezi modalităţi de plată a taxei de înscrierie
  3. Depunerea dosarului de înscriere se poate face online, încărcând documentele scanate, sau fizic (dosar plic) la sediul facultății (Corpul B al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Etaj II - Departamentul de Geologie, Etaj III - Departamentul de Geografie).
   Indiferent de metoda de depunere a dosarului, se va completa exclusiv online o fișă de înscriere. Pentru candidații ce aleg depunerea dosarului în format fizic vor fi pregătite săli cu echipamente IT și personal suport pentru a completarea online a fișei de înscriere.
 • După înscriere, ierarhizare și afișarea rezultatelor, chiar dacă ai fost admis, încă NU ești student. Următorul pas este Confirmarea locului și achitarea taxei de înmatriculare la buget sau de școlarizare la taxă. Numai candidații care confirmă locul și achită taxele de înmatriculare vor apărea la începutul anului universitar pe pe deciziile oficiale de înmatriculare.

  Urmărește cu atenție Calendarul admiterii
 • Dreptul de cazare se acordă doar studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi.

  Deoarece Universitatea nu dispune de locuri de cazare pentru a satisface toate cererile, acestea se acordă prin ierarhizare, criteriul principal fiind media anuală obţinută în anul universitar anterior sau media de admitere la anul I.

  Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va considera ca și cerere de cazare simpla "bifare" în fișa de înscriere de la admitere dacă se dorește cazare, iar pentru ierarhizare se va lua în considerare media obţinută la admitere.

  Detalii despre prețuri și spațiile de cazare ale UAIC

  La sfârșitul lunii septembrie se publică pe site-ul facultății un calendar și detalii despre modul de organizare a cazării.

  Secțiunea Cazare de pe site-ul facultății

Filiale / Extensii

Începând cu anul 2023 facultatea noastră a lansat programe de studii la filiala din Focșani a UAIC și la extensia din Bălți (Republica Moldova).

Filiala Focșani
 • Studii universitare de LICENȚĂ: Specializarea Planificare teritorială
 • Studii universitare de MASTER: Programul Riscuri naturale, SIG şi Teledetecţie
Extensia din Bălți (Republica Moldova)

Rezultate / Confirmarea locului

Rezultate - iulie 2024

Toate clasamentele sunt publicate mai întâi în platforma online și candidații notificați prin email pentru confirmarea locului. Verificați permanent starea dosarului în platformă, iar după notificare achitați taxele de înmatriculare/școlarizare.

De asemenea, vor fi generate și liste de rezultate ce vor fi publicate pe site.

Confirmarea locului - semnarea Contractului de studii

Ai fost admis? Felicitări! Dar admiterea încă nu este gata.

Mai este încă un pas: Confirmarea locului si semnarea Contractului de studii.
Acest lucru se poate face numai prin prezenţă fizică pentru candidaţii care nu au deja actele în original. Vezi mai jos categoria în care te afli.

 • pot confirma locul fie tot fizic, fie online în aceeași platformă în care au completat fișa de înscriere.

  FIZIC, se mai aduc următoarele documente:

  • - Dovada achitării taxei de înmatriculare (50 RON) - se poate achita și cu cardul online, pe loc, în platforma de admitere;
   - Extras de cont sau Cont IBAN emis de o bancă pe numele studentului. Poate fi și generat din aplicația băncii. Este necesar pentru operațiuni financiare ulterioare (încasare burse, restituiri taxe etc. ce se pot face numai într-un cont bancar pe numele studentului);
   - Contractul de studii se semnează la sediul Facultății de Geografie și Geologie din Iași (Corp B), cu excepția candidaților de la filiala din Focșani, care, vor confirma locul fizic, la sediul filialei.
  ONLINE, în platforma de admitere:
  • - Efectuarea plății în platformă sau încărcarea dovezii plății taxei de înmatriculare (50 RON);
   - Completarea, semnarea și încărcarea Contractului de studii în platforma online;
   - Încărcarea unui Extras de cont sau Cont IBAN emis de o bancă pe numele studentului. Poate fi și generat din aplicația băncii. Este necesar pentru operațiuni financiare ulterioare (încasare burse, restituiri taxe etc. ce se pot face numai într-un cont bancar pe numele studentului).
  >>> descărcare formular Contract de studii
 • este necesar să se prezinte fizic în perioada de confirmare, cu următoarele:
  • - Actele de studii în original;
   - Dovada achitării taxei de înmatriculare (50 RON) - se poate achita și cu cardul online, pe loc, în platforma de admitere;
   - Extras de cont sau Cont IBAN emis de o bancă pe numele studentului. Poate fi și generat din aplicația băncii. Este necesar pentru operațiuni financiare ulterioare (încasare burse, restituiri taxe etc. ce se pot face numai într-un cont bancar pe numele studentului);
   - Contractul de studii se semnează la sediul Facultății de Geografie și Geologie din Iași (Corp B), cu excepția candidaților de la filiala din Focșani, care, vor confirma locul fizic, la sediul filialei.
 • pot confirma locul online, pe platfomă, astfel:
  • Efectuarea sau încărcarea dovezii plății unei treimi din taxa de școlarizare (500 RON);
   - Încărcarea Contractului de studii completat și semnat;
   - Încărcarea unui Extras de cont sau Cont IBAN emis de o bancă pe numele studentului. Poate fi și generat din aplicația băncii. Este necesar pentru operațiuni financiare ulterioare (încasare burse, restituiri taxe etc. ce se pot face numai într-un cont bancar pe numele studentului)
  >>> descărcare formular Contract de studii
 • este necesar să se prezinte fizic în perioada de confirmare, cu următoarele:
  • - Actele de studii în original;
   - Dovada achitării unei treimi din taxa de școlarizare (500 RON);
   - Contractul de studii se semnează la sediul Facultății de Geografie și Geologie din Iași (Corp B), cu excepția candidaților de la filiala din Focșani, care, vor confirma locul fizic, la sediul filialei.
   - Un Extras de cont sau Cont IBAN emis de o bancă pe numele studentului. Poate fi și generat din aplicația băncii. Este necesar pentru operațiuni financiare ulterioare (încasare burse, restituiri taxe etc. ce se pot face numai într-un cont bancar pe numele studentului);

Media

 • Toate
 • Foto
 • Video
 • Prezentări

Amfiteatre

Dotări audio-video performante

Laboratoare și săli de curs moderne

Săli de calculatoare

Practică de specialitate

Stațiuni proprii de cercetare

Stațiuni proprii de cercetare

http://www.statiunigeografie.uaic.ro/

Muzee de mineralogie și paleontologie

http://geology.uaic.ro/muzee/

Bibliotecă

Peste 15.000 volume

Tur virtual

Foto/Video

Admitere

Video

Interviu Cadre didactice

Video

Interviu Studenți Licență

Video

Interviu Studenți Master

Video

Inginerie Geologică - Bălţi

Video

Admitere - Geologie

Video

Admitere - Geologie

Video

Inginerie Geologică (Bălţi - Republica Moldova)

Prezentare

Contact

Locație:

Corp B, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Bulevardul Carol I, nr. 20A, IAȘI, 700506

Telefon:

+40 232 201597 (disponibil doar în perioada admiterii)

Completați numele și prenumele
Completați localitatea și județul
Completați adresa de email
Completați numărul de telefon
Completați mesajul