Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,
Facultatea de Geografie și Geologie

Asociația EnviroGIS din Iași,

Academia Română, Filiala Iași,
Colectivul de Geografie

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași,
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Facultatea de Cadastru și Drept

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj,
Facultatea de Geografie

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
din Chișinău, Republica Moldova

Asociația Geo-Spațial.org,
România

Institutul de Ecologie și Geografie,
Republica Moldova