• Prof. dr. Ionel Haidu – Universitatea Lorraine Nancy-Metz, France
 • Conf. dr. ing. Gabriela Biali – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
 • Conf. Dr. Ştefan Bilasco – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Geografie
 • CS. Vasile Crăciunescu – Administrația Națională de Meteorologie, Președintele Asociației geo-spatial.org
 • Conf. dr. Iurie Bejan – Institutul de Ecologie și Geografie, Republica Moldova
 • Asist. univ. Vitalie Dilan – Facultatea de Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova
 • Conf. dr. Adrian Ursu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Conf. dr. Cristian Constantin Stoleriu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Conf. dr. habil. Lilian Niacșu – Univ. Al. I. Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Conf. dr. Daniel Condorachi – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Conf. Dr. Cristian Secu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Conf. dr. Ciprian Mihai Mărgărint – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Conf. dr. Lucian Sfîcă – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Conf. dr. Mihai Niculiță – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • CS.I. dr. Cristian Patriche – Academia Romana, Colectivul de Geografie, Filiala Iași
 • CS.III dr. Bogdan Roșca – Academia Romana, Colectivul de Geografie, Filiala Iași
 • CS.III dr. Radu Pîrnău – Academia Romana, Colectivul de Geografie, Filiala Iași
 • Lect. dr. Aurelian Nicolae Roman – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Lect. dr. Alexandru Rusu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
 • Lect. dr. Pavel Ichim – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie