Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Facultatea de Geografie și Geologie

Planificarea sesiunii de reexaminări

Anii I, II, III (IG) - LICENȚĂ și Anul I MASTER, 26 iunie - 2 iulie 2023
Anul universitar 2022-2023, sem. 2
Grafic ocupare săli
Cadru didacticAsistentSpecializareDisciplinaAn disc.Sem. disc.Forma ZiuaIntervalSalaDetalii examinare
Nu există examene programate sau afișarea nu a fost activată de către secretariat.