Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Facultatea de Geografie și Geologie

Anii I, II, III (IG) - LICENȚĂ și Anul I MASTER, 5 - 25 iunie 2023

Anul universitar 2022-2023, sem. 2

Grafic ocupare săli
GrupaDisciplinaCadru didacticAsistentForma ZiuaIntervalSalaObs.
Nu există examene programate sau afișarea nu a fost activată de către secretariat.