0232 201 597 (doar în perioada admiterii)
admitere.geouaic@gmail.com (permanent)

Domenii, specializări și număr de locuri

Locuri licență

Condiții de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința Mediului:
Media de admitere:
 • 50% Media examenului de bacalaureat;
 • 50% Nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
  Pentru programele în limba engleză/franceză se va susține Proba eliminatorie: INTERVIU privind competenţa lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: nota probei E d).

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică:
Media de admitere:
 • 100% Media examenului de bacalaureat.

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: media anilor de studii liceale.

Taxa de înscriere

 • 200 lei pentru domeniile Geografie și Știința Mediului
 • 150 lei pentru domeniul Geologie
 • 150 lei pentru domeniul Inginerie Geologică

Dosarul de înscriere - Acte necesare - LICENȚĂ

 1. Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune diploma de bacalaureat în copie simplă şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 2. Foaia matricolă în original (sau copie simplă dacă un candidat s-a mai înscris la o altă specializare);
 3. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 4. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui în copie (dacă este cazul);
 5. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 6. Adeverinţă medicală tip în care vor fi trecute de medicul de familie sau medicul şcolar antecedentele cronice, patologice şi psihice;
 7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 8. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 9. Fişa de înscriere;
 10. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 11. Dosar plic

Taxe de școlarizare

 • 3.000 lei pentru specializările Geografia turismului, Geografie, Hidrologie şi meteorologie, Planificare teritorială, Geografia mediului
 • 3.900 lei pentru specializarea Geografia turismului (în limba engleză/franceză), Geochimie, Inginerie Geologică

Ultima Medie de Admitere la Buget în

DomeniulUltima medie la buget, după contractare
Geografie7,96
Geografie - în limba franceză7.87
Geografia mediului7,31
Geologie6,26
Inginerie geologică6,08