0232 201 597 (doar în perioada admiterii)
admitere.geouaic@gmail.com (permanent)

GRAFICUL concursului de admitere

Perioada de înscriere
 • 07-11 septembrie
 • În cazurile excepționale în care se depune fizic dosarul la sediul facultăţii, programul de lucru este: luni - vineri, între orele 0900-1400
 • Programul de lucru al casieriei facultăţii este: luni - vineri, între orele 0900-1300
Selecția și afișarea rezultatelor inițiale
Perioada de confirmare și semnare a contractelor de studii

Detaliile despre confirmare se postează în pagina dedicată de Rezultate + Confirmare

Plata taxei de înscriere / înmatriculare

 • La casieria facultății
 • La orice sucursală BRD din ţară, menţionând numele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și „Facultatea de Geografie” sau „Facultatea de Geologie”, în funcție de domeniul la care depuneți dosarul.

  Se pot specifica direct și codurile taxelor facultății noastre astfel:
  LICENȚĂ:
  Domeniile Geografie și Știința mediului, codul taxei: 1271
  Domeniile Geologie și Inginerie geologică, codul taxei: 1272
  MASTER:
  Domeniile Geografie și Știința mediului, codul taxei: 2408
  Domeniile Geologie și Inginerie geologică, codul taxei: 2409
 • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plată) se anexează dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Scutiri de la taxa de înscriere

Cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Detalii despre prețuri și spațiile de cazare UAIC

Specificați pe fișa de admitere dacă doriți sau nu cazare!

La sfârșitul lunii septembrie urmăriți secțiunea Cazare de pe site-ul facultății.