Facultatea de

Geografie și Geologie

How to join an internship

Care sunt paşii obţinerii finanţării ERASMUS+ / SEE?

  • Urmăreşte anunţurile referitoare la calendarul selecţiilor ERASMUS+ / SEE afişate pe site (vezi secţiunea anunţuri), pe pagina de Facebook ERASMUS GEO (aici) sau la avizierul Facultăţii de Geografie şi Geologie (corp B, etaj III).
  • Întocmeşte dosarul de candidat conform cerinţelor menţionate în anunţul selecţiei.
  • Depune dosarul de candidat în corp B, etaj III, sala 661 în intervalul de timp menţionat în anunţul selecţiei.
  • Pregăteşte-te pentru interviul de selecţie şi prezintă-te la acesta
  • Urmăreşte rezultatele selecţiei ERASMUS+ / SEE pentru a vedea dacă ai fost admis
  • Păstrează legătura cu coordonatorul ERASMUS pentru a obţine detaliile referiotare la actele ce trebuie întocmite şi depuse la departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii, Biroul ERASMUS+