Facultatea de

Geografie și Geologie

Become ERASMUS+ / SEE student

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti pentru a beneficia de un stagiu ERASMUS+/SEE?

Se pot înscrie la selecţiile Erasmus+:

  • studenţii din anii I-II-III licenţă, I-II master, I-II-III doctorat înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
  • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus și/sau Erasmus+, numai dacă cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu;

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

  • să aibă media ECTS a semestrelor încheiate de minim 70% din punctajul maxim. Studenţii din anul I, semestrul I trebuie să aibă media de admitere minim 7,5;
  • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu şi/sau facultate , astfel:
    • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
    • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
  • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

 

Care este suma alocată lunar stagiilor de practică?

Pe parcursul întregului stagiu de practică studenţii ERASMUS+ / SEE vor beneficia de sprijin financiar în cuantum de 670/720 € lunar în cazul programului ERASMUS+, respectiv 1200 € lunar în cazul burselor oferite prin granturi SEE. Sumele pot varia doar în cazul programului ERASMUS+ în funcţie de statul pe teritoriul căruia se desfăşoară stagiul de practică. Pentru determinarea finanţării totale oferite pe întreaga perioadă de practică poate fi folosit calculatorul de granturi ce poate fi descărcat de aici.