Facultatea de

Geografie și Geologie

Orar Școala Doctorală

 

 

Orarul poate suferi unele modificări. Vă rugăm să-l consultați regulat.

Important!

Disciplinele opționale se aleg în funcție de domeniul de studii la care sunteți înmatriculat:

· Metode și modele de prelucrare statistico-cartografică avansată a informației geografice pentru doctoranzii de la Geografie și Geologie

· Factorii de mediu și impactul lor asupra sistemelor biotice și abiotice pentru doctoranzii de la Știința mediului