Facultatea de

Geografie și Geologie

Conducerea Şcolii Doctorale

COMPONENŢA CONSILIULUI

ŞCOLII DOCTORALE DE GEOŞTIINŢE

Domenii: Geografie, Geologie, Ştiinţa Mediului


Prof. univ. dr. Alexandra-Raluca Iordan – Director Şcoala Doctorală,
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
+40726232916; alexandra.iordan@uaic.ro; (CV)

Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel Iancu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
0040-232-201455; ogiancu@yahoo.com(CV)

Prof. univ. dr. ing. Ion Ioniță, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
0040-232-201483; ion.ionita72@yahoo.com

Prof. univ. dr. Ioan Ianoș, Universitatea din București
+40 21 3138410; ianos50@yahoo.com

C.S. I dr. Ioan Seghedi, Cercetător, Institutul de Geodinamică S.S. Ștefanescu al Academiei Române
0040-740-234916; seghedi@geodin.ro

Drd. Alexandra-Petronela Stoleriu, Școala Doctorală de Geoștiințe, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
+40749422879; stoleriualexandra@yahoo.com

Drd. Bogdan-Stelian Haiduc, Școala Doctorală de Geoștiințe, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
+40754980286; haiduc.bogdan91@gmail.com