Facultatea de

Geografie și Geologie

Conducerea Şcolii Doctorale

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE DE GEOŞTIINŢE

Domenii: Geografie, Geologie, Ştiinţa Mediului

 

Director Şcoală Doctorală de Geoştiinţe:

 

Membri ai Consiliului Şcolii Doctorale de Geoştiinţe:

  • Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - ogiancu@uaic.ro

  • Prof. univ. dr. habil Dan DUMITRIU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - dndumitriu@yahoo.com

  • Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ, Universitatea din București - ianos50@yahoo.com

  • C.S. I dr. Ioan SEGHEDI, Cercetător, Institutul de Geodinamică S.S. Ștefanescu al Academiei Române - seghedi@geodin.ro

  • Drd. Marina STĂUCEANU, Școala Doctorală de Geoștiințe, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - stauceanu_marina@yahoo.com

  • Drd. Dumitru-Daniel BADEA, Școala Doctorală de Geoștiințe, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - badeadaniel.i13@gmail.com

 

>>> Hotărâre Senat nr. 7 / 22.04.2021 - Componenţa Consiliului Şcolii Doctorale de Geoştiinţe

>>> Hotărâre Senat nr. 5 / 27.05.2021 - Reprezentanți studenți în Consiliului Şcolii Doctorale de Geoştiinţe

>>> Hotărâre Senat nr. 7 / 27.05.2021 - Componenţa revizuită a consiliilor școlilor doctorale