Informaţii generale

Nu este publicat incă

Secretar perfecţionare:

ing. Iulia Dănilă

Telefon: 0232 201102, int. 2547

Email: zdanila@yahoo.com

 

 1. Procedura operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar_Procedură_gradul II; Calendarul probelor; Programele de perfecţionare – sesiunea august 2022

 2. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar Anexa la OM nr.5561/2011

  1. ORDIN nr. 3129 din 01.02.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

  2. ORDIN nr. 3240 din 26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

  3. ORDIN nr. 5386 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.561/2011

  4. ORDIN nr. 3713 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
 3. Metodologia formării continue a personalului didactic din preuniversitar Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009

 4. Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ şi obţinerea gradului didactic II pentru: Geologie şi Geografie.
  Teme cu caracter orientativ ale lucrărilor metodico ştiinţifice vizând obţinerea gradului didactic I

 5. Revizia_1_procedura_grad_1_online_22.10.20 - Procedura operațională de organizare a activității privind elaborarea și depunerea lucrărilor metodico-științifice, întocmirea comisiilor şi transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic I în învățământul preuniversitar

 6. Revizia_2_procedura_grad_1_on-site_online_14.09.2022 - Procedură operațională de organizare a activității privind elaborarea și depunerea lucrărilor metodico-științifice, întocmirea comisiilor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic I în învățământul preuniversitar

 7. Taxe grad I, II