Facultatea de

Geografie și Geologie

Secretariat

 

mariad

Secretar şef ing. Maria Rebegea

Tel:  + 40 232-201074
Fax:  +40 232-201474,
         +40 232-201874
Email: rebegea@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Şcoala doctorală
Probleme studenţeşti
Admitere, licenţă
Burse
Consiliul facultăţii
Relaţii internaţionale

 
iuliad

Secretar ing. Iulia Zenaida Dănilă

Tel:  + 40 232-201102, int. 2547
Fax:  +40 232-201874
Email: iulia.danila@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografia mediului
Geografia turismului în limba franceză
Geochimie
Inginerie geologică
Geochimia mediului
Geologie de sondă
Geologie de sondă şi ambientală

Grade didactice

 
mihaelad

Secretar Mihaela Dănilă

Tel:  + 40 232-201102, int. 2546
Fax:  +40 232-201874
Email: mihaela.danila@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografie
Geografia turismului - anul I şi II
Planificare teritorială
Hidrologie meteorologie

Adeverinţe pentru dosar pensie

 
anam

Secretar Ana-Maria Mihăiță

Tel:  + 40 232-201884
Fax:  +40 232-201874
Email: anamaria.niculaita@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografia turismului - anul III
Turism şi dezvoltare regională
Turism şi dezvoltare regională - în limba franceză
Mediul actual şi dezvoltarea durabilă
Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului
Geomatică
Modulul psihopedagogic
Relații internaționale

 
adrianc

Analist progr. Adrian Chiorescu

Tel:  + 40 232-201102, int. 2512
Fax:  +40 232-201874
Email: adrian.chiorescu@uaic.ro

Administrare pagină web
Baze de date
Admitere
Teme de licenţă, disertaţie