Facultatea de

Geografie și Geologie

Consiliul Facultății

Cadre didactice - Membri

 1. Prof. dr. Dumitru BULGARIU
 2. Prof. dr. Nicolae BUZGAR
 3. Șef. lucr. dr. Ciprian CHELARIU
 4. Prof. dr. Dan DUMITRIU
 5. Conf. dr. Traian GAVRILOAIEI
 6. Prof. dr. Adrian GROZAVU
 7. Prof. dr. Ovidiu Gabriel IANCU
 8. Prof. dr. Corneliu IAȚU
 9. Prof. dr. Viorel IONESI
 10. Lect. dr. Marinela ISTRATE
 11. Conf. dr. Dan LESENCIUC
 12. Lect. dr. Ionuţ MINEA
 13. Prof. dr. Ionel MUNTELE
 14. Conf. dr. Lilian NIACŞU
 15. Conf. dr. Lucian SFÎCĂ
 16. Lect. dr. Oana-Mihaela STOLERIU
 17. Prof. dr. Vasile Dan STUMBEA

Cadre didactice - Membri supleanți

 1. Lect. dr. Mihai BULAI
 2. Conf. dr. Paul ȚIBULEAC

Studenți - Membri

 1. SCARLAT B. AURELIA- ANDREEA - reprezentantul studenților din partea Şcolii Doctorale de Geoştiinţe; scarlataureliaandreea (ar) yahoo.com
 2. TIHON C. ȘTEFAN - reprezentantul studenților de la mastere Geografie şi Geologie; tihincstefan(ar)gmail.com
 3. DOMNICA F. GABRIEL-FLORIN - reprezentantul studenților din partea domeniului GEOGRAFIE gabriel.domnica(ar)yahoo.com
 4. GÎMBUȚĂ M. RUXANDRA-MIRUNA - reprezentantul studenților din partea domeniului ȘTIINȚA MEDIULUI; miruna.gimbuta(ar)gmail.com
 5. BĂLTEANU M. ROXANA - reprezentantul studenților din partea domeniului INGINERIE GEOLOGICĂ, reprezentant in Senatul UAIC al Facutatii noastre; balteanuroxana164(ar)gmail.com
 6. MURARU I. CRISTINA - reprezentantul studenților din partea domeniului GEOCHIMIE: murarucristina17(ar)gmail.com

Studenți - Rezerve

 1. CÎRSTEA NICOLAE-ALEXANDRU