Facultatea de

Geografie și Geologie

În atenţia ABSOLVENŢILOR care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie în sesiunea IUNIE-IULIE 2016 - FIŞA DE LICHIDARE

Fişa de lichidare vizată se va depune la Secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvent (adeverinţa de absolvent se eliberează după aproximativ 2 săptămâni de la susţinerea examenului de licenţă/disertaţie)

FIŞA DE LICHIDARE SE DESCARCĂ DE PE SITE-UL FACULTĂŢII (secţiunea DOCUMENTE UTILE)

Reluare activitate casierie începând cu 16 iunie 2016

Începând cu 16 iunie 2016, casieria facultății are program normal de încasări.

Susținere publică teză de doctorat - dl. JUCAN R. VICTOR

În data de 17.06. 2016, ora 11:00, în sala B629, dl. Jucan R. Victor va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul Studii privind eliminarea unor metale grele din apele din zona exploatării miniere Tarnița, în vederea obținerii titlului științific de doctor în domeniul Știința Mediului.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultății de Geografie și Geologie.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND SUSȚINEREA, CONTRA COST, A UNUI EXAMEN RESTANT

Ai un examen restant pe care dorești să îl susții?
Informează-te aici:

http://geo.uaic.ro/ro/studenti/examene/sesiunea-de-reexaminari-restante-mariri-note

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND SUSȚINEREA, CONTRA COST, A UNUI EXAMEN RESTANT

1. Consultă Procedura de REEVALUARE , pe site-ul facultății, la adresa: http://www.geo.uaic.ro/images/docuri/secretariat/2014-2015/Procedura_REEVALUARE.pdf;

2. Descarcă de pe site-ul facultății www.geo.uiac.ro cererea de reevaluare/ refacere a activității: http://www.geo.uaic.ro/images/docuri/cereri_pdf/cerere_reevaluare_2015.pdf;

3. Achită taxa de reevalure la casieria facultății sau prin virament bancar, conform informațiilor de pe site-ul facultății: http://www.geo.uaic.ro/ro/studenti/plata-taxelor;

4. Completează cererea, în două exemplare, depune-o la secretariatul facultății împreună cu copia chitanței care atestă plata taxei;

5. În termen de 24 ore, poţi ridica de la secretariatul facultăţii cererea aprobată ;

6. La data susținerii examenului prezinţi cadrului didactic titular, cererea aprobată și chitanța.

 

 

Secretariatul facultății

Cât de mulțumit(ă) ești de Universitate?

Salut!

Te invităm să îți rezervi 10 minute pentru a completa Chestionarul de satisfacție, aplicat în fiecare an în UAIC. Scopul acestui chestionar este de a evalua percepția voastră, a studenților (la licență, master, doctorat), privind calitatea serviciilor oferite de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Te rugăm să parcurigi și să răspunzi la toți itemii chestionarului, ținând cont de faptul că aceștia sunt organizați în două secțiuni:
* prima secțiune - vizează cât de MULȚUMIT(Ă) ești de o serie de aspecte care contribuie la calitatea experienței tale în universitate
* a doua secțiune - vizează cât de IMPORTANTE sunt pentru tine aceleași aspecte

Răspunsurile voastre vor fi ANONIME. Nu vă vom solicita date de contact.

 

https://docs.google.com/forms/d/1Vu0jlCOik9NXxjeIWC4hV78ufKL3rht2c-Z3CbX-Qp8/viewform

precazare2

banner cursuri online 2020

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080