Facultatea de

Geografie și Geologie

Decizii de exmatriculare

Au fost emise deciziile de exmatriculare la finele anului universitar 2015-2016

ANUNȚ CONFERINȚĂ

Profesorul Michael Thiele de la Universitatea din Bremen, invitatul Departamentului de Geografie în cadrul parteneriatului Erasmus+cu universitatea germană, va susține o conferință în limba engleză cu tema The German Perspectives on Current Migrations in Europe pe data de 13 septembrie 2016, orele 12.00, sala 629 (corp B, etaj III, Departamentul de Geografie).

Sunt invitați să participe toți cei interesați – studenți și cadre didactice.
 
 
Vă așteptăm cu drag!
 
Coordonator Erasmus,
Daniela Larion
 
anunt Michael

GRAFIC privind alegerea directorilor de departament și a membrilor consiliilor departamentelor

în conformitate cu Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 1 din data de 15.01.2016

“Directorii și membrii Consiliilor departamentelor sunt aleși prin votul universal, direct și secret, al personalului didactic și de cercetare titular din cadrul fiecărui departament.” Art. 1.6 din Metodologia de alegeri UAIC

“Consiliul departamentului constituie structura de conducere colegială a unui departament și este format din cinci până la șapte membri reprezentanți ai personalului didactic și de cercetare titular” Art.10 alin. 9 din Carta Universității

 

 • 10 – 31 august 2016 – depunerea candidaturilor pentru funcția de Director Departament fizic sau prin e-mail la secretariatul facultății
  • Dosarele de concurs ale candidaților vor cuprinde:
   • Curriculum Vitae tipărit și electronic;
   • Planul managerial tipărit și electronic

   

 • 10 – 31 august 2016 – depunerea candidaturilor pentru membri în consiliul departamentului, printr-o cerere depusă fizic sau prin e-mail la secretariatul facultăților.

 

 • 9 septembrie 2016 = organizarea ședințelor de alegeri la cele două departamente astfel:
  • Ora 10.00 , Amfiteatrul B6 – ședința de alegeri a Directorului de Departament de la GEOLOGIE
  • Ora 12,00, Amfiteatrul B8 – ședința de alegeri a Directorului de Departament de la GEOGRAFIE

 

DECAN,

Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

precazare2

banner cursuri online 2020

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080