ELIBERAREA ADEVERINŢELOR DE ABSOLVENT LA CURSURI DE ZI (PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE PENSIONARE)

Documente necesare pentru eliberarea adeverinţei:

  • Copie după certificatul de naştere
  • Copie după C.I.
  • Copie după diploma de licenţă
  • Copie după foaia matricolă (dacă s-a eliberat)
  • Cerere (model ataşat)

 

Documentele de mai sus pot fi trimise

  • Prin email: mihaela.danila@uaic.ro
  • Prin Poştă: Facultatea de Geografie şi Geologie, Bd. Carol I nr. 20 A, 700505-Iaşi, România

 

Adeverinţa

  • poate fi ridicată de la Secretariat
  • poate fi trimisă solicitantului prin e-mail (scanată)
  • poate fi expediată la adresa de domiciliu a solicitantului