In memoriam Prof. emerit Constantin Grasu

Astăzi, 13 septembrie, profesorul emerit Constantin Grasu (1937-2022) pleacă pIe ultimul drum.

Decedat pe 9 septembrie, este înmormântat astăzi la Piatra Neamț.

Profesorul Constantin Grasu a slujit, din 1980 până în 2012, cu pasiune, responsabilitate și dăruire generații de studenți ai specializărilor Inginerie geologică și geofizică, Inginerie geologică, Geologie tehnică și Geologie.  

Rezultatele activității sale științifice, care se întinde din anii '60 ai secolului trecut până relativ recent, sunt prezentate în 10 monografii științifice și 80 de articole științifice. La acestea se adaugă alte 10 cărți de popularizare a științei sau monumentelor naturii, ca și de memorii în care sunt evocate numeroasele personalități care i-au definit traiectoria științifică.

Atenția profesorului Constantin Grasu s-a îndreptat într-o primă etapă asupra stratigrafiei succesiunii sedimentare mezozoice de pe cristalinul carpatic, extinzându-se ulterior şi asupra flişului intern şi extern, apoi a molasei, forelandului carpatic și chiar depozitelor fluviale recente. A revenit la dragostea dintâi cu ultima monografie (2012) dedicată sedimentarului mezozoic al Sinclinalului Tulgheș-Hășmaș-Ciuc. A scris mii de pagini după ce a făcut mii de kilometri de teren și mii de analize și secțiuni subțiri. Academia Română l-a premiat de două ori.

Requiescat in pace!