Facultatea de

Geografie și Geologie

Proiectul Eramus+ KA2 Outplacement Support for Doctorates in Emerging Areas / OUTDOC

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași este partener în proiectul *Eramus+ KA2 Outplacement Support for Doctorates in Emerging Areas / OUTDOC* (https://outdoc.usal.es/), proiect coordonat de Universitatea din Salamanca, Spania.

Proiectul vizează *îmbunătățirea capacității de angajare a doctoranzilor în diferite sectoare și creșterea cererii pieței muncii pentru angajații cu înaltă calificare.*

În primă fază a implementării, partenerii au realizat o cercetare privind abilitățile cele mai căutate în rândul angajatorilor pentru angajarea doctoranzilor. În baza informațiilor obținute a fost elaborat *un program online în vederea dezvoltării acestor abilități*.

În *perioada 14 octombrie 2020- 20 decembrie 2020 doctoranzii* Universității noastre au posibilitatea de a participa la acest program de instruire online care presupune parcurgerea unor cursuri online printr-o platformă de învățare electronică, ce conține module cu privire la cele mai importante 10 abilități transferabile, evidențiate prin cercetarea efectuată. La finalul programului vor fi eliberate certificate de participare. Sunt eligibili pentru participarea la programul OUTDOC doctoranzii din anii 1, 2 si 3.

Perioada de înscriere este deschisă până la data de *2 octombrie 2020.* Detalii privind înscrierea la program se regăsesc la adresa https://outdoc.usal.es/training-program/română

După finalizarea acestui program de instruire online, trei dintre doctoranzii UAIC participanți vor beneficia *de mobilitate (internship) de o lună* la una dintre firmele partenere în proiect.

Întrucât parcurgerea cursului online presupune o perioadă de timp de aproximativ 10 săptămâni (câte 2-3 ore pe săptămână activitate obligatorie online, cu posibilitatea participării și la alte activități de mentorat și vizite în companii, până la 4-5 ore pe săptămână) vă transmitem rugămintea de a lua în calcul *oferirea* *de 2-5 credite transferabile doctoranzilor* care vor parcurge tot programul de instruire online – dacă Regulamentul Școlii Doctorale permite.

 Biroul Executiv al Consiliului de Administrație și Directorul CSUD al UAIC au fost informați în prealabil de această posibilitate și, conform documentului atașat, susțin ideea de a oferi credite transferabile doctoranzilor participanți la programul de instruire online, dacă Școala Doctorală își dă acordul. Prin urmare, vă rugăm să decideți asupra acestui fapt - dacă pot fi acordate credite și câte anume.

Vă rugăm, de asemenea, ca îndată ce este luată decizia cu privire la posibilitatea oferirii unui număr de credite pentru participarea la programul OUTDOC, să ne oferiți sprijinul de a disemina informația în rândul doctoranzilor facultății dumneavoastră, indicându-ne persoana de contact pentru acest proiect. Pe baza răspunsului dumneavoastră, vom reveni cu o propunere de diseminare în rândul doctoranzilor.

Persoană de contact pentru înscrierea în proiect: doamna Diana Chihaia (adresa inclusă în acest mesaj)