Facultatea de

Geografie și Geologie

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acopera toate domeniile economice, sociale si culturale ale regiunii NE: specializare inteligenta si inovare, IMM-uri, digitalizare, eficienta energetica, dezvoltare urbana, mobilitate si conectivitate, protectia naturii si a biodiversitatii, infrastructura educationala, turism si cultura/patrimoniu cultural.

Prioritatile acestui plan mentioneaza printre altele, crearea unei regiuni mai competitive, mai inovative si mai digitalizate, prioritati in cadrul carora se vor finanta actiuni/tipuri de proiecte ce vizeaza organizatiile CD.

ADR Nord-Est a publicat prima versiune a Programului Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, fisier atasat.

Mai multe informatii despre POR pentru regiunea NE 2021-2027 puteti consulta accesand urmatorul link: https://adrnordest.ro/news.php?id=1124