Facultatea de

Geografie și Geologie

Reluarea procedurii de ocupare a functiei de Decan, plus calendarul de desfasurare

Stimata Doamna Profesor,
Stimate Domnule Profesor,

Luand in considerare faptul ca prin Legea nr. 103 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ a fost modificat alin.(3) al art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in sensul ca "Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură”.
Tinand cont de Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 15 din 11.06.2020, prin care se prevede ca „La încetarea stării de alertă ori a altor suspendări legale, calendarele de alegeri/concurs din UAIC se vor relua din starea în care se aflau la data de 18 mai 2020 ora 0, cu respectarea duratelor etapelor succesive și intervalelor pe zile dintre aceste etape ale procedurilor, așa cum au fost stabilite în forma inițială a calendarelor aprobate de Senatul UAIC”.
Va anuntam reluarea calendarelor de alegeri/ concurs, data de 6 iulie fiind ultima zi pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de Decan.
Procedura se va desfasura potrivit calendarului atasat.

Cu deosebită considerație,

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

 

>>> Calendar