Facultatea de

Geografie și Geologie

Alegeri CSUD

Calendar alegeri CSUD

Procedura alegeri CSUD

HS 18_11.06.2020_Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director CSUD de la IOSUD UAIC

HS 19_11.06.2020_Metodologia de organizare a alegerilor si desemnare a membrilor CSUD

Hotarare BECA nr 7 din 08 07 2020 - alegeri CSUD

 

Candidaturi:

NEAMȚU MARIANA

SANDU ION

 

Pentru conducatorii de doctorat:

A fost declansata procedura de alegeri de membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), de la IOSUD UAIC.
In acord cu Calendarul Alegerilor, Consiliul Scolii Doctorale de Geostiinte a aprobat Listele cu alegatori si a hotarat ca Adunarea generala conducătorilor de doctorat sa aiba loc luni, 20 iulie 2020, la ora 11 in sistem on-line pe platforma Zoom (permite vot secret si poate sa fie accesata si de pe telefonul mobil). Link-ul de conectare o sa va fie transmis pe e-mail vineri, 17 iulie.
In conformitate cu Metodologia de organizare a alegerilor si desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), de la IOSUD UAIC, fiecare scoala doctorala desemneaza prin vot secret un candidat. Pot candida conducatorii de doctorat care indeplinesc standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare in vigoare la data desfasurarii alegerilor, aprobate prin ordin al Ministrului educatiei naționale, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Candidatii sunt rugati sa transmita electronic CV-ul si Autoevaluarea activitatii la Secretariatul Scolii doctorale de Geostiinte (rebegea@uaic.ro) pana joi, 16 iunie ora 16.

 

Calendarul alegerilor membrilor CSUD din randul conducatorilor

Lista alegătorilor din rândul conducatorilor

 

Pentru doctoranzi:

- Adunarea generala a doctoranzilor va avea  loc LUNI, 20 iulie 2020, la ora 13 in sistem on-line pe platforma CISCO
- fiecare scoala doctorala desemneaza prin vot secret un candidat

- candidatii pot trimite un e-mail la adresa ( rebegea@uaic.ro) pana JOI- 16 iulie, orele: 16.00, in care sa isi exprime intentia de a candida.

Calendarul alegerilor membrilor CSUD din randul doctoranzilor

Lista alegătorilor din rândul doctoranzilor