Facultatea de

Geografie și Geologie

Conferința Internațională „Etică, deontologie și integritate academică - repere pentru asigurarea unei culturi a calității universitare în secolul al XXI-lea”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza vineri, 27 mai 2022, între orele 10.00-16.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, Conferința Internațională „Etică, deontologie și integritate academică - repere pentru asigurarea unei culturi a calității universitare în secolul al XXI-lea”.

Evenimentul, organizat în cadrul Proiectului FDI „Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic” (UniEthic), va pune accent pe problemele specifice activității comisiilor de etică din cadrul universităților partenere din țară și străinătate, aducând în prim-plan aspecte care vizează importanța cunoașterii și respectării reglementărilor legislative și instituționale de etică și deontologie academică.

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm să participați la acest eveniment, având deplina convingere a faptului că temele abordate în cadrul prezentărilor susținute de speakeri din țară și străinătate vor fi de maxim interes și actualitate pentru toți membrii comunității noastre academice.

Cu deosebită considerație,

Lect. univ. dr. Daniel ATASIEI

Președintele Comisiei de Etică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza