Facultatea de

Geografie și Geologie

Eliberarea adeverințelor pentru absolvenții care au susținut examenul de licență

Adeverinţele de absolvent se eliberează începând cu data de 11 iulie 2022, pe baza cărții de identitate.
 
Actele de studii (adeverința de absolvire a studiilor de licență, adeverința care atestă promovarea modulului psihopedagogic Nivelul I, diploma de bacalureat și foaia matricolă din liceu) pot fi ridicate de către titular sau de către persoana împuternicită prin procură notarială.

 

SECRETARIATUL